Meer info

De onderwijshervorming!

De materie is redelijk complex.  We proberen hieronder enkele gevolgen van de onderwijshervorming op een rijtje te zetten.

De hervorming in een notendop:

  • De basisvorming (zaken die elke leerling moet kennen) wordt zwaarder gemaakt. → hier moet meer tijd (meer lesuren) aan besteed worden.
  • De basisvorming wordt ook aangevuld met nieuwe ‘competenties’ (zaken die de leerlingen verplicht moeten leren). Deze zijn voornamelijk: ondernemingszin en juridische, economische en financiële geletterdheid. Ook de eisen voor wetenschappen, techniek en wiskunde (STEM) worden uitgebreid. Merk op dat het hier dus niet enkel gaat om ‘de minimumlat hoger te leggen’ maar vooral ook om een ‘prioriteitenverschuiving’.

Gevolg:

  • Door de basisvorming zo uit te breiden blijven er bijna geen uren meer over voor het ‘specifiek gedeelte’. Het specifiek gedeelte is dat deel waar de kunstenaar leert creëren, de bakker leert bakken en de schrijnwerker leert frezen. De praktijk- en kunstvakken dus.
  • concreet betekent dit dat het specifieke (praktische) deel met 30 à 40 % lesuren zal dalen (ten ‘voordele’ van de basisvorming). 
    • In een KSO opleiding kunnen leerlingen bijgevolg in een situatie belanden waarin ze 8 uur wetenschappelijke vakken krijgen en 9 uur artistieke vakken. Waar is dan het DNA van een artistieke opleiding?
    • In een BSO opleiding kan het aantal praktijkuren dalen van 7 naar 2 uur. Hoe goed zal dat brood dan nog smaken?

Deze hervorming heeft een enorme maatschappelijke impact. Wij vrezen dat heel wat leerlingen uit de boot zullen vallen, namelijk leerlingen die een ànder talent hebben dan een talent op economisch, wiskundig of wetenschappelijk gebied.

De eigenheid van studierichtingen zal verdwijnen, omdat er te weinig tijd is om zich te verdiepen in het specifieke gedeelte. We zijn niet tegen een hogere lat, wel tegen eenheidsworst. 

Wij willen graag dat de overheid onze leerlingen ziet als mensen in plaats van grondstoffen.

Zo!